Meet the INCLUDEME partners

The consortium features expertise and experience that illustrate the multidisciplinary collaboration and that enable a consistent transnational approach: – Industrial partners (ATS, HFC) that provide access to relevant technologies, connect the consortium to existing networks, and to specific labour market

Obiectivele specifice ale proiectului INCLUDEME

Proiectul INCLUDEME urmărește următoarele obiective specifice, care se concentrează pe oferirea de sprijin persoanelor și comunităților. La nivel individual O1. Permite elevilor / studenților/ cursanților cu dizabilități și dezavantajați să-și îmbunătățească calitatea vieții, prin furnizarea de medii de învățare digitale,

INCLUDEME Goals

The general objective of the INCLUDEME project is to nurture and implement inclusive education practices across educational, economic, social, and cultural contexts, by infusing digital innovation in customizable, user-centred learning environments and by employing the capabilities and facilities provided through

Proiectul INCLUDEME

Proiectul INCLUDEME – Medii digitale incluzive care permit o educație de înaltă calitate pentru elevii dezavantajați și cu dizabilități, abordează provocările esențiale asociate cu educația incluzivă și accesibilă și prevede intervenții îmbogățite în tehnologie care vizează specificul cursanților dezavantajați și

INCLUDEME Project

The project Inclusive Digital Environments to Enable High – Quality Education for Disadvantaged and Disabled Learners addresses core challenges associated with inclusive and accessible education and envisions technology – enriched interventions that target the specifics of disadvantaged and disabled learners,