Obiectivele specifice ale proiectului INCLUDEME

Proiectul INCLUDEME urmărește următoarele obiective specifice, care se concentrează pe oferirea de sprijin persoanelor și comunităților. La nivel individual O1. Permite elevilor / studenților/ cursanților cu dizabilități și dezavantajați să-și îmbunătățească calitatea vieții, prin furnizarea de medii de învățare digitale,

Proiectul INCLUDEME

Proiectul INCLUDEME – Medii digitale incluzive care permit o educație de înaltă calitate pentru elevii dezavantajați și cu dizabilități, abordează provocările esențiale asociate cu educația incluzivă și accesibilă și prevede intervenții îmbogățite în tehnologie care vizează specificul cursanților dezavantajați și