Obiectivele specifice ale proiectului INCLUDEME

Proiectul INCLUDEME urmărește următoarele obiective specifice, care se concentrează pe oferirea de sprijin persoanelor și comunităților.

La nivel individual

O1. Permite elevilor / studenților/ cursanților cu dizabilități și dezavantajați să-și îmbunătățească calitatea vieții, prin furnizarea de medii de învățare digitale, personalizate, disponibile atât într-un cadru formal, cât și într-un cadru informal.

O2. Se concentrează pe facilitarea dobândirii de abilitățile de către personalul didactic, pentru optimizarea capacităților acestora, de a utiliza în mod eficient tehnologii inovatoare, care promovează educația incluzivă.

La nivel de comunitate

O3. Sprijină comunitățile în abordarea unui atitudini incluzive, prin creșterea gradului de conștientizare și prin dotarea părților interesate relevante cu informații, metodologiile și instrumentele, necesare în abordarea de probleme legate de excluziune socială și egalitate.

O4. Urmărește crearea de sinergii, între comunitățile locale și europene, care stimulează conștientizarea și schimbarea percepțiilor, conducând la acțiuni imediate și strategii pe termen lung, care susțin educația incluzivă.

There are no reviews yet.

Leave a Reply