Proiectul INCLUDEME

Proiectul INCLUDEME – Medii digitale incluzive care permit o educație de înaltă calitate pentru elevii dezavantajați și cu dizabilități, abordează provocările esențiale asociate cu educația incluzivă și accesibilă și prevede intervenții îmbogățite în tehnologie care vizează specificul cursanților dezavantajați și cu dizabilități și care sunt activate direct de către profesor și părțile interesate inițiative de instruire pentru a-i dota cu cunoștințe și abilități.

There are no reviews yet.

Leave a Reply